Privacyverklaring

De Lijstenmaker verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben
De Lijstenmaker verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.
Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.

 

Google maps
De Lijstenmaker maakt gebruik van google maps op de contactpagina. Hier wordt door Google de geolocatie van de bezoeker verzamelt.

Beveiliging
De Lijstenmaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@delijstenmaker.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@delijstenmaker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Lijstenmaker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren